FASTLANE ENDLESS POOLS

เครื่องว่ายทวนน้ำ Endless Pools

หากคุณต้องการว่ายน้ำแบบ เหนือการว่ายน้ำ ด้วยนวัตกรรมและเทคโลยีอย่างไร้ขีดจำกัด

เครื่องว่ายทวนน้ำ ที่สร้างขึ้นด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย
ทำให้การว่ายน้ำในสระขนาดเล็ก ก็สามารถว่ายน้ำได้เหมือนกับการว่ายน้ำ
ในสระขนาดใหญ่

โดยกระแสน้ำจาก FASTLANE จะทำให้คุณว่ายน้ำได้ในจังหวะที่ต่อเนื่องสบายๆ ในขณะเดียวกัน ยังสามารถปรับความเร็วของกระแสน้ำ ให้เพิ่มขึ้นได้หลายระดับ ทำให้ การว่ายน้ำ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องว่ายทวนกระแสน้ำได้ออกแบบการรีดน้ำให้เหมือนคลื่นในแม่น้ำ กระแสน้ำที่ได้จึงไม่มีฟองอากาศ ลำน้ำที่ผลิตออกมายังช่วยพยุงตัวขณะว่ายน้ำ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานด้วยระบบการทำงานแบบ Hydraulic ให้ว่ายน้ำได้จริงและปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้า

ซึ่งหลักการของ Endless Pools คือใช้ระบบแรงดันน้ำเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถว่ายน้ำในพื้นที่แคบและสั้นได้ แรงดันน้ำจะผลักตัวเราให้เกิดการว่ายทวนน้ำอยู่ตลอดเวลาเสมือนกับว่าผู้ใช้กำลังว่ายน้ำระยะไกล แต่อยู่ในพื้นที่เดิม ข้อดีคือช่วยลดพื้นที่การทำสระว่ายน้ำ ลดต้นทุนการทำสระ ลดปริมาณการใช้น้ำ ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ขนาดที่เล็กทำให้สามารถนำมาจัดวางที่ใด ๆ ของบ้านได้อย่างสะดวก นอกจากนี้หากสระว่ายน้ำมีขนาดเล็กลง 

Endless Pool Control Fob close-up

ระบบสั่งการด้วย “รีโมทคอนโทร”

วิธีการติดตั้ง

ขอรับรายละเอียดสินค้า