PROFILE

PRIMENINE

The Professional Spas Company

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี บริษัท ได้รับความไว้วางจากท่านเจ้าของบ้าน และโครงการอาคารชุดชั้นนำในประเทศ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทออกแบบบ้าน หมู่บ้านจัดสรร สถานบริการสปา รีสอร์ทและโรงแรมจนเป็นที่ประจักษ์ในผลงานของบริษัท และเป็นที่ยอมรับถึงคุณภาพสินค้าและบริการ

 

 การก่อตั้งบริษัท มีจุดประสงค์เพื่อให้จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเกี่ยวกับอ่างน้ำวน ตู้ระบบ ฉากกั้นอาบน้ำ ฉากบานเปลือย ฉากกั้นห้องอาบน้ำ อ่างล้างหน้า ชุดสุขภัณฑ์ห้องน้ำ อ่างสปา ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญ จากต่างประเทศและทีมงานที่ได้รับการ ฝึกอบรม มาอย่างดี

 

อีกทั้ง ทางบริษัทได้คำนึงถึง คุณภาพของสินค้าและ การบริการหลังการขายการรับประกันสินค้าและความประทับใจลูกค้าเป็นหลัก จนเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมากและผู้ผลิต จนได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ผู้ผลิตจากชั้นนำของโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกาและ อิตาลี จากประสบการณ์กว่า 20ปีที่ผ่านมา บริษัท ได้รับความไว้วางจากท่านเจ้าของบ้าน และโครงการอาคารชุดชั้นนำในประเทศ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทออกแบบบ้าน หมู่บ้านจัดสรร สถานบริการสปา รีสอร์ทและโรงแรมจนเป็นที่ประจักษ์ในผลงานของบริษัท และเป็นที่ยอมรับถึงคุณภาพสินค้าและบริการ

 

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์มไนน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอให้คำมั่นสัญญาว่าบริษัทจะคงไว้ซึ่งคุณภาพ และบริการสินค้า และจะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัท เพื่อประโยชน์และความประทับใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

AUTHORIZED DISTRIBUTOR THAILAND

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เจ้าหน่ายผู้เดียวในประเทศไทย

Certification

Project